Inwestycje w Materiały Budowlane

 • Inwestycje w Materiały Budowlane

  Inwestycje w Materiały Budowlane

  Budownictwo energooszczędne pozwala osiągnąć bardzo duże korzyści energetyczne. Postęp technologiczny sprawia, że dostęp do materiałów wykorzystywanych w tej gałęzi budownictwa jest szerszy. Dodatkowo różnica między nakładami na inwestycje energooszczędne a wykonanymi przy użyciu materiałów standardowych nie jest duża – mówi architekt Monika Dziewięcka-Płonka, właścicielka biura projektowego Arche-Styl w Wieliczce.

  AUSTROtimes: Jak ocenia Pani zapotrzebowanie na budownictwo energooszczędne?

  Monika Dziewięcka-Płonka: Z roku na rok dostrzegam coraz większe zapotrzebowanie na energooszczędność. To bardzo pożądana cecha budynku i ważne kryterium przy projektowaniu obiektu. Wynika to przede wszystkim z rosnących cen tradycyjnych surowców wykorzystywanych do ogrzewania, takich jak węgiel, gaz ziemny czy olej opałowy. Także świadomość ekologiczna inwestorów jest pełniejsza. Obecnie można w łatwy sposób pozyskać dopłaty do rozwiązań proekologicznych.

  AUSTROtimes: A o jakie formy dopłat można się starać?

  M.D.-P.: Najlepiej zgłosić się do swojego Urzędu Gminy i dopytać o realizowane programy. O dopłaty, premie termomodernizacyjne i dofinansowania z funduszy publicznych mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Niektóre gminy, przy współpracy z różnymi instytucjami, realizują dopłaty do kolektorów słonecznych, pomp ciepła, które wymuszają doskonałą izolacyjność przegród budowlanych.

  AUSTROtimes: Czyli energooszczędność opłaca się już na etapie projektowania?

  M.D.-P.: Dokładnie. Są deweloperzy, i jest ich coraz więcej, którzy inwestują w ekologię, bo jest też nowa rzesza inwestorów, którzy kupią tylko i wyłącznie mieszkanie na ekologicznym osiedlu. Inwestorzy indywidualni chcą już na etapie projektu wprowadzać rozwiązania, które w znacznym stopniu ograniczą koszty eksploatacji budynku. Przede wszystkim chodzi o wydatki na ogrzewanie budynku, które w tradycyjnym budownictwie pochłaniają ok. 70% kosztów jego utrzymania. Zastosowanie wysokiej jakości styropianów o lepszym współczynniku przewodzenia ciepła, sprawdzonych producentów, nowoczesnych rozwiązań architektonicznych i solidnego wykonawstwa potrafi bardzo odczuwalnie zredukować koszty eksploatacji, a znacząco nie zwiększy budżetu przeznaczonego na inwestycję.

  AUSTROtimes: Istnieje przekonanie, że technologie energooszczędne są bardzo drogie…

  M.D.-P.: To mit. Każdy kij ma dwa końce. Jeśli oszczędzimy na materiałach budowlanych na etapie realizacji projektu, to później, jako użytkownicy budynku, zmuszeni jesteśmy płacić o wiele wyższe rachunki. Zatem istniejące kiedyś kryterium najniższej ceny należy odrzucić. Pamiętamy, że w roku 2010 Unia Europejska przyjęła dyrektywę Parlamentu i Rady Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Zobowiązuje ona państwa członkowskie UE do wprowadzenia od 30.12.2020 roku we wszystkich nowych budynkach niemal zerowego zużycia energii. Dla osiągnięcia tego celu ustanowiono terminy pośrednie, w których będzie prowadzona kontrola stanu realizacji postanowień. Rok 2013, jest pierwszym terminem wejścia w życie i obowiązywania przepisów wdrażających tę dyrektywę.

  AUSTROtimes: Czyli w 2013 roku w Polsce zostaną podwyższone przepisy dotyczące minimalnej charakterystyki energetycznej?

  M.D.-P.: Od 2013 roku w Polsce nie będzie można zaprojektować budynku, który dzisiaj jest standardem. Poza tym Polska właśnie wprowadza akty prawne nanoszące na projektanta konieczność zastosowania w nowoprojektowanym budynku przynajmniej jednego proekologicznego źródła energii. W praktyce oznacza to, że klient zlecając projekt i otrzymując pozwolenie na budowę domu w 2012 roku, zgłaszając go do użytkowania w 2013-2014 roku może nie uzyskać pozwolenia na korzystanie z tego budynku.

  AUSTROtimes: Czyli inwestor i projektant już teraz muszą zwracać szczególną uwagę na dobór materiałów użytych w inwestycji?

  M.D.-P.: Wznoszenie budynków na granicy obowiązujących przepisów izolacyjności oznacza kłopoty. Dodatkowo powinniśmy dążyć sami do zmniejszania zapotrzebowania domu na energię pozyskiwaną z surowców naturalnych. Bo jest to drogie. Zwróćmy uwagę na inwestycje, które prowadzimy. Ocieplenie nie może być mniejsze niż w projekcie. Każdy jeden centymetr grubości oznacza niższe opłaty za ogrzewanie i z pewnością jest lepszą inwestycją niż lokata w banku.

  AUSTROtimes: Serdecznie dziękuję za rozmowę.

  M.D.-P.: Dziękuję.

  Monika

  Leave a comment

  Required fields are marked *