Obsługa inwestycji

ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ POWIERZONEJ NAM INWESTYCJI:

  • doradztwo projektowe,
  • skompletowanie niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę załączników formalno-prawnych
  • nadzory autorskie na budowie
  • projekty przyłączy
  • analiza działki pod względem warunków zabudowy i chłonnosci terenu przed zakupem
  • kosztorys budowlany